Kurs – Seminer

Yerel Yönetimler Eğitim Semineri

Amaç

Yerel yönetimler halka en yakın kamu kurumlarıdır. Sundukları pek çok kamu hizmetinin yanında aynı zamanda yerel demokrasinin gelişmesinde de çok büyük rol oynamaktadırlar. Bu kurumların etkin çalışması, şeffaf olması, hesap verebilmesi gibi pek çok hususta halkın yönetime katılması büyük önem taşımaktadır. Halkın yönetime katılması ise doğru bilgi sahibi olması ile mümkündür. BEYMEZ’in Marmara Üniversitesi ile işbirliği halinde düzenlediği bu eğitim etkinliği ise şunları amaçlamaktadır:

  • Yerellik bilincinin güçlenmesi ve kent aidiyetinin artmasına katkıda bulunmak
  • Güçlü bir yerel kamuoyu oluşturmak
  • Yerel yönetimlerin karar organlarına ve bürokrasisine kaliteli insan kaynağı sağlamak
  • Yerel siyasetin niteliğinin artmasına katkıda bulunmak

Eğitimin İçeriği

Dersler, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin her biri kendi alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Ders konuları yerel yönetimlerin tabi olduğu mevzuat, kurumların işleyişi, toplum yapısı ve halkın beklentileri dikkate alınarak katılımcıların ihtiyaç duyacağı bilgileri kendilerine verilecek şekilde tespit edilmiştir.

Yerelin gücüne inanan herkesi seminerimize bekliyoruz.

Sıra
No
Seminerin Adı Eğitimci
1 Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısı Doç. Dr. Erbay Arıkboğa
2 Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu Yrd. Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit
3 Belediyelerde Finansman Yönetimi ve Malî Mevzuat Yrd. Doç. Dr. Ülkü Arıkboğa
4 Belediyelerde Denetim ve İlgili Mevzuat Doç. Dr. Rüveyda Kızılboğa Özaslan
5 B. Meclisinin Yapısı, Yetkileri, İşleyişi, Meclis Üyelerinin Özlük Hakları ve Meclis-Başkan İlişkileri Prof. Dr. Recep Bozlağan
6 Kentsel Çevre Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Betül H. Haksevenler
7 Planlama ve İmar Mevzuatı Doç. Dr. Nihal Ekin Erkan
8 Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Tasarım Doç. Dr. İmam Bâkır Kanlı
9 Kent Sosyolojisi, Sosyal Doku Çalışmaları ve Sosyal Hizmet
Uygulamaları
Prof. Dr. Nail Yılmaz

 

 

 

İletişim: 0216 693 02 00 info@beymez.org